การรับผิดชอบต่อสังคม

จากการที่พวกเราทำพันธสัญญาทางธุรกิจ ที่จะสร้างชุมชนของพวกเรา ด้วยการดูแลพนักงานของเรา และผู้จำหน่ายอิสระ โดยผ่านโปรแกรมการรับผิดชอบต่อสังคมของทางบริษัท ที่เป็นโครงการที่ดีเยี่ยม ภายใต้คำขวัญที่ว่า "พวกเราทำสิ่งที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์ และเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ


Coporate Governance Image
นโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานขององค์กร

ขั้นตอนและนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและดำเนินการกับเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท เพื่อให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือและการจัดการด้านเศรษฐกิจแก่ผู้ถือหุ้นของเรา ด้วยการมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในสิ่งเหล่านี้ เราได้ดำเนินการสำเร็จล่วงหน้าและเราได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของNYSE

เพื่อให้มั่นใจว่าเราได้พัฒนาสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เราได้สร้างโพสต์ที่อิสระ โดยมีผู้อำนวยการควบคุมการดำเนินการในส่วนนี้ ซึ่งมีการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนเป็นรายปี และจะมีการจัดประชุมพิเศษสำหรับผู้อำนวยการและบอร์ดกรรมการในทุกๆปี


Business Ethics Image
จริยธรรมทางธุรกิจ

เรายึดมั่นใน มาตรฐานทางจริยธรรม ในการดำเนินงานของบริษัท เราทำในสิ่งที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์ และสิ่งที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม เรามุ่งมั่นปฏิบัติในสิ่งที่ถูกกฎระเบียบและตามพันธสัญญาที่มอบให้แก่สมาชิกอิสระของเรา ผู้ใดที่ไม่ปฏิบัติและอยู่ในกฎระเบียบตามที่กำหนด อาจถูกระงับหรือยุบเลิกสมาชิกภาพ เรามีการอบรมจริยธรรมให้แก่พนักงานทั่วโลกของเราทุกๆปี


Herbalife Family Foundation Image
มูลนิธิเฮอร์บาไลฟ์ แฟมิลี่ ฟาวเดชั่น

เราให้การสนับสนุน มูลนิธิ เฮอร์บาไลฟ์ แฟมิลี่ ฟาวเดชั่น (HFF) และโครงการ คาซ่าเฮอร์บาไลฟ์ ซึ่งมอบเงินสนับสนุนให้แก่องค์กรการกุศลเพื่อพัฒนาโภชนาการให้กับเด็กๆที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงทั่วโลก HFF ยังให้การสนับสนุนผู้ที่ประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติทั่วโลก ซึ่งรวมถึงการระดมทุนเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ๆเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ต้องอพยพ


Employee Wellness Image
ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

เราให้ผลิตภัณฑ์โภชนาการภายนอกและภายในแก่พนักงานเพื่อมอบโภชนาการที่ดีและสุขภาพดีให้กับพนักงานของเรา จากการมอบผลิตภัณฑ์นันทนาการเพื่อช่วยเหลือและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพนักงาน เราให้การสนับสนุนและกระตุ้นให้พวกเขามีความพยายาม เฮอร์บาไลฟ์ได้รับการบันทึกในนิตยสาร Men’s Fitness ว่าเป็น 1 ใน 15 บริษัทที่ฟิตพร้อมที่สุดในสหรัฐอเมริกา


Live Green Image
ลีฟกรีน

ด้วยการริเริ่มในการใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยโปรแกรมลีฟกรีนและ 3Rs – reduce, reuse และ recycle – เฮอร์บาไลฟ์มุ่งมั่นปกป้องสิ่งแวดล้อม  เราเชื่อมั่นในความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นส่วนตัวจากทุกๆคนและในการตัดสินใจที่ไม่เพียงแต่จะสนใจเฉพาะเรื่องของรายได้แต่ยังใส่ใจในผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกระทำใดๆของพวกเรา

 

สำนักงานเฮอร์บาไลฟ์ในเมืองลอสแอนเจลิสได้ถูกสร้างขึ้นด้วยวัตถุดิบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และถูกออกแบบด้วยดีไซน์ที่คำนึงถึงพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งผ่นการรับรองว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราได้รับการยกย่องว่ามีระบบการจัดการน้ำ พลังงานและบรรยากาศที่มีประสิทธิภาพ และใช้วัสดุในการก่อสร้างที่มีคุณภาพ 

 

เฮอร์บาไลฟ์ยังคงสนับสนุนให้พนักงานและผู้จำหน่ายอิสระมุ่งมั่นปฏิบัติในสิ่งที่เป็นลีฟกรีนผ่านการทำกิจกรรมประจำวันต่างๆ ซึ่งรวมถึงการรับคนอื่นขึ้นรถในกรณีที่เดินทางไปในเส้นทางเดียวกัน การใช้ถุงพลาสติกหรือชามที่ย่อยสลายได้


เฮอร์บาไลฟ์ภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมขายตรงและได้ลงนามในหลัก หลักจรรยาบรรณ ของสมาคมขายตรง


th-TH | 18/7/2562 2:32:50 | NAMP2HLASPX04