รางวัลและการยกย่องเกียรติคุณ


เฮอร์บาไลฟ์ได้รับการยกย่องเกียรติคุณถึงความเป็นเลิศทางด้านต่างๆทั่วโลก


2010 ESR award in Mexico
Mexican Center for Philanthropy

เราได้รับรางวัล ESR 2010 ที่ประเทศเม็กซิโกจาก CEMEFI (Mexican Center for Philanthropy) ในการเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเราดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในพื้นที่ที่มีความแตกต่าง 5 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม, จรรยาบรรณ, ชุมชนที่ด้อยโอกาส, การบริโภคที่มีน่าเชื่อถือ และคุณภาพชีวิตของพนักงาน - เพื่อให้มั่นใจถึงความยั่งยืนของภารกิจของเราผ่านทางคุณค่าและวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

 


2010 Apple Award
2010 Apple Award

ด็อกเตอร์บิล ฟรังโกส์ รองประธานอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ระดับโลกทางด้านวิทยาศาสตร์ ความปลอดภัยและการดำเนินการ ได้รับรางวัล 2010 Apple Award จากสภาความรับผิดชอบต่อโภชนาการ สำหรับการอุทิศตนเป็นระยะยาว รวมทั้งมีผลงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารเสริม

เฮอร์บาไลฟ์อยู่ในอันดับที่ 35 ของปีนี้จากการจัดอันดับของ Information Week 500 - ซึ่งเป็นรายชื่อนักประดิษฐ์ทางด้านเทคโนโลยีชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกของบริษัทที่ประสบความสำเร็จอยู่ในร้อยละ 10 ของสัดส่วนตำแหน่งทั้งหมดของรายการ และเป็นที่น่าประทับใจยิ่งขึ้นเมื่อได้อยู่ในอันดับที่ 3 ของประเภทสินค้าอุปโภคบริโภค 

 


Seoul Social Welfare Contributor of the Year Award
Seoul Social Welfare Contributor of the Year Award

เฮอร์บาไลฟ์ของประเทศเกาหลีได้รับรางวัล  Seoul Social Welfare Contributor of the Year ที่กรุงโซลเมื่อมีการประกวดและมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีการนำเสนอสวัสดิการต่อสังคม ซึ่งจัดโดยสภาสวัสดิการสังคมของกรุงโซล รางวัลแห่งปีรางวัลนี้ได้ถูกจดจำว่าเป็นการทำงานเพื่อการกุศลโดยองค์กรหรือบุคคล โดยเฮอร์บาไลฟ์ได้รับรางวัลสำหรับการทำงานทางด้านกิจกรรมเพื่อเด็กในชุมชนที่ด้อยโอกาส, โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างโครงการคาซ่าเฮอร์บาไลฟ์ของเฮอร์บาไลฟ์ แฟมิลี่ ฟาวเดชั่น ที่ซังรอกวอน ในปี 2007

 

 


Center of Excellence Award
รางวัลศูนย์บริการยอดเยี่ยมตามหลักการจัดการคุณภาพ

ด้วยความร่วมมือกับศูนย์การส่งเสริมคุณภาพเพื่อลูกค้า ซึ่งก่อตั้งขึ้นที่มหาวิทยาลัยเปอร์ดูว์


ศูนย์การส่งเสริมคุณภาพเพื่อลูกค้าได้มอบรางวัล Center of Excellence Award ให้แก่ศูนย์บริการลูกค้าอยู่ในร้อยละสิบของอันดับศูนย์บริการลูกค้าทั้งหมด 20,000 แห่ง ซึ่งจุดที่ใช้ในการพิจารณา ได้แก่ การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐานการบริการ กระบวนการบริหารจัดการ ความพึงพอใจของลูกค้า ความเป็นผู้นำในการดำเนินงาน และการปฏิบัติงานของพนักงาน ตามหลักการของการจัดการด้านคุณภาพ รางวัลนี้ถือเป็นการรับรองครั้งแรกที่ได้มอบให้กับศูนย์บริการลูกค้าในเม็กซิโก โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาอย่างมีประสิทภาพด้วยการตรวจสอบการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผล

 

 


BenchmarkPortal  

2010 Community Service and Corporate Social Responsibility Award
รางวัลการบริการเพื่อชุมชนและความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2010

เราได้รับรางวัลการบริการเพื่อชุมชนและความรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2010 จากคอมมูนิสตาอวอร์ดที่มอบให้แก่โครงการคาซ่าเฮอร์บาไลฟ์ซึ่งจัดโดยเฮอร์บาไลฟ์ แฟมิลี่ ฟาวเดชั่น ในการช่วยจัดหาโภชนาการที่ดีให้แก่เด็กที่ต้องการ คอมมูนิสตาอวอร์ดเกิดจากความพยายามระหว่างประเทศเพื่อให้ธุรกิจ, องค์กรและบุคคลที่มีความโดดเด่นได้รับการประกาศเกียรติคุณ จากการที่พวกเขาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม โดยอุทิศตัวและทรัพยากรของพวกเขา ซึ่งสิ่งเหล่านั้นได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการทำธุรกิจของพวกเขาว่าได้มีประโยชน์ต่อชุมชนของพวกเขาได้อย่างไร

 

 


2009 Supply Chain Distinction Awards
2009 Supply Chain Distinction Awards

เฮอร์บาไลฟ์ได้รับ 2 รางวัล คือรางวัล Supply Chain Distinction Awards 2009 และรางวัล "Supply Chain of the Year" สำหรับโครงการ "โรงงานเพื่อลมหายใจ" โดยตั้งอยู่ที่เวนเรย์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ทีมงานที่ดูแลด้านซัพพลายเชนของเฮอร์บาไลฟ์ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางความต้องการของลูกค้าให้เป็นหัวใจของการดำเนินงาน


เฮอร์บาไลฟ์ภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมขายตรงและได้ลงนามในหลัก หลักจรรยาบรรณ ของสมาคมขายตรง


th-TH | 18/7/2562 2:13:22 | NAMP2HLASPX01