ประกาศจากเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ในประเด็นด้านผลิตภัณฑ์
10 พฤษภาคม 2562


ในแต่ละวัน ผู้บริโภคหลายล้านคนทั่วโลกใช้ผลิตภัณฑ์เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น อย่างปลอดภัย และเรายึดมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์โภชนาการของเราเสมอมา ผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดตลอดจนขั้นตอนกระบวนการผลิตเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับในด้านคุณภาพของรัฐบาลใน  94 ประเทศที่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น และไม่เคยปรากฏสารที่เป็นพิษต่อตับในผลิตภัณฑ์ของเรา

นอกจากนี้ เรายังมีการทดสอบผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวดเป็นประจำทุก 6 เดือนในประเทศอินเดีย และเรายังได้ร้องขอให้ห้องแล็ปซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลช่วยทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ถูกอ้างถึงในวารสารวิชาการฉบับหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ด้วย ซึ่งผลการตรวจสอบที่เราได้รับก็ยืนยันได้ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีความปลอดภัยและเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยของรัฐบาลอินเดียทุกประการ

เฮอร์บาไลฟ์ภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมขายตรงและได้ลงนามในหลัก หลักจรรยาบรรณ ของสมาคมขายตรง


th-TH | 18/7/2562 2:16:48 | NAMP2HLASPX01