ห้องข่าว

รับทราบข่าวสารล่าสุด ข้อมูลบริษัท ข่าวที่ลงในสื่อ และการติดต่อกับสื่อต่างๆอ่านเพิ่มเติม  

Herbalife Corporate Logo Image
ข้อมูลเฮอร์บาไลฟ์
วิทยาศาสตร์

เฮอร์บาไลฟ์รักษาพันธสัญญาในการพัฒนา วิทยาศาสตร์ ด้านโภชนาการ กรณีศึกษา 3 ตัวอย่างได้ถูกทำการศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่แสดงถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา


การติดต่อสื่อ
สำหรับการติดต่อใดๆกับสื่อ กรุณาติดต่อแผนก worldwide corporate communications ผ่านทางอีเมลล์ หรือทางโทรศัพท์

ดูข้อมูลติดต่อสื่อทั้งหมด  

เฮอร์บาไลฟ์ภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมขายตรงและได้ลงนามในหลัก หลักจรรยาบรรณ ของสมาคมขายตรง


th-TH | 19/8/2562 9:48:51 | NAMP2HLASPX01