วิทยาศาสตร์ของเรา

ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราทำ เริ่มต้นจากผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม และผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมด เริ่มต้นจากวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการพิสูจน์ เฮอร์บาไลฟ์มีความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถยืนยันด้วยผลการวิจัยระดับสูง การพัฒนาและการผลิตจากอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน


Research and Development Image
การวิจัย และการพัฒนา
เฮอร์บาไลฟ์มุ่งมั่นที่จะวางระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัททางด้านโภชนาการ เรามีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์โภชนาการผ่านการดำเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ถือปฏิบัติทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2003 เราได้จัดสรรค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อความก้าวหน้าในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
Quality Assurance Image
การประกันคุณภาพ

เฮอร์บาไลฟ์ได้ให้ความสำคัญทางด้านความสมบูรณ์, ปลอดภัยและประสิทธิภาพของสินค้าเป็นอันดับแรก เราลงทุนทั้งเทคโนโลยีและการวิจัยโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราทางด้านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโภชนาการโดยมีพื้นฐานจากหลักวิทยาศาสตร์ ส่วนผสมที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราสามารถพบได้ในอาหารหลายชนิด (รวมทั้งส่วนผสมที่ได้จากพืช) ซึ่งล้วนแล้วมาจากแหล่งผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงทั่วโลกและจะถูกผลิตตามมาตรฐานทางคุณภาพที่จัดตั้งขึ้น คุณภาพของผลิตภัณฑ์จะถูกตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการของเราด้วยอุปกรณ์การทดสอบที่ทันสมัย โดยทีมงานทางด้านคุณภาพของเฮอร์บาไลฟ์จะดำเนินการตรวจสอบกับผู้ผลิตและโรงงานที่ติดต่อเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ทำร่วมกัน

 

 

 

 


Manufacturing Image
การผลิต

เฮอร์บาไลฟ์มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานในพื้นที่ที่กำกับดูแล ในประเทศสหรัฐอเมริกา, ผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดได้ปฏิบัติตามและมีข้อความตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) สำหรับประเทศอื่นๆจะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ควบคุมโดยกระทรวงสาธารณสุขและมาตรฐานของหน่วยงานที่ควบคุมด้านอาหารในพื้นที่ที่ดำเนินธุรกิจ ผ่านการจัดการสินทรัพย์ของห้องปฏิบัติการไมเซล ซึ่งเป็นผู้ผลิตทางด้านอาหารและอาหารเสริมที่แคลิฟอร์เนีย เราสามารถที่จะเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และซัพพลายเชนเพื่อให้มีการสนับสนุนที่ดีขึ้นแก่ผู้จำหน่ายอิสระที่ทุ่มเทของเรา อีกทั้งจะช่วยให้เราเพิ่มความเร็วในการเข้าสู่ตลาดด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ในขณะที่ต้องมีการควบคุมคุณภาพตามขั้นตอนของกระบวนการผลิตจากวัตถุดิบไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ - ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศ

 

 

 


Clinical Studies Image
การศึกษาทางคลินิก

เรากำลังดำเนินการศึกษาทางคลินิกกับมหาวิทยาลัยสำคัญต่างๆทั่วโลกเพื่อการกำหนดมาตรฐานประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งการศึกษาทางคลินิก 3 แห่ง โดยใช้ฟอร์มูล่า 1 นิวทริชั่นแนล เชค มิกซ์ ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา, มหาวิทยาลัยยูแอลเอ็ม ประเทศเยอรมนี และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล ประเทศเกาหลี จากการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าการดื่มเชคฟอร์มูล่า 1 ทุกๆวันเป็นอาหารทดแทน เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับน้ำหนัก การศึกษาทางการแพทย์โดยใช้ไนท์เวิร์คได้ดำเนินการที่มหาวิทยาลัยยูซีแอลเอ ซึ่งได้ข้อสรุปว่าการลดการใช้ออกซิเจนในผู้ชายที่มีอายุระหว่างช่วง 50 และ 73 ปี เพิ่มขึ้น เมื่อได้ดื่มไนท์เวิร์คทุกคืน

*ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ทางมหาวิทยาลัยมิได้มีส่วนรับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ

 


os_nutrition_advisory_board
คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านโภชนาการ (Nutrition Advisory Board:NAB)

ซึ่งเป็นส่วนขยายจากความมุ่งมั่นของเราเพื่อคุณภาพและความสมบูรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เฮอร์บาไลฟ์ได้จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านโภชนาการ (Nutrition Advisory Board: NAB) ที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญในสาขาของโภชนาการและสุขภาพ ที่จะช่วยให้ความรู้และฝึกอบรมผู้จำหน่ายอิสระเกี่ยวกับหลักโภชนาการ กิจกรรมการออกกำลังกายและคุณภาพชีวิตที่ดี

 

 


เฮอร์บาไลฟ์ภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมขายตรงและได้ลงนามในหลัก หลักจรรยาบรรณ ของสมาคมขายตรง


th-TH | 18/7/2562 2:44:20 | NAMP2HLASPX03